Var kommer jag ifrån?

Tack vare den moderna DNA-tekniken kan man få fram intressanta fakta om sitt ursprung. Forskare har kartlagt olika folkgrupper genom tiotusentals DNA-prov runt om i världen och kunnat spåra människans  ursprung, med andra ord Adam och Eva. Eller rättare sagt deras söner och döttrar. Man har kartlagt sju döttrar, urmödrar, som man kan hitta och skilja åt i dagens människor genom en DNA-analys. Alla nu levande kvinnor och män bär vittnesmål om vilken urmoder de är avkomma till. Samtliga män bär samma vittnesmål om sin urfader. För cirka 7500 generationer sedan fanns våra förfäder i östra Afrika. Därefter har vår ras spritt sig genom folkvandringar i olika riktningar och omgångar, bland annat på grund av istider. Genom att jämföra sitt DNA kan man se vilken urmoder man har och män kan också se vilken urfader de har. Olika urmödrar och urfädrar (eller haplogrupper) kan härledas till olika platser. Det är detta som vårt Förfädertest (Ancestry Test) ger besked om.

Faderslinjen

Endast män kan testa faderslinjen med ett Y-STR DNA-test. En kvinna kan ändå få reda på sin faderslinje genom att låta testa sin far, bror eller en annan manlig släkting på faderslinjen. Här kan du läsa mer om de olika haplogrupperna för Y-kromosomen.

Ett Y DNA-test för att få reda på sin härkomst  kostar 1095 kronor. Analystid: 10 vardagar.

Moderslinjen

Moderslinjen kan testas  hos både män och kvinnor. Vårt mitokondrilla DNA-test innehåller markörer som kan spåras tillbaka till våra tidiga förfäder, som levde för tusentals år sedan. Dessutom får man en komplett lista över sin DNA-profil, som kan användas för att spåra anhöriga på moderssidan genom att t ex publicera dem i en databas. Ett mtDNA-Test omfattar analys av HVI, II och III.

Ett mtDNA-Test kostar 2095 kronor. Analystid:  4 veckor.

Moderslinjen + Faderslinjen

Specialpris för både Y DNA-test  och mtDNA-test. Y DNA finns endast hos män: 2995 kronor.

Tillägg:

  • Expressleverans till labbet. 250 kronor i tilläggsavgift.

Beställ nu för endast 2995 kronor!