Test av Moderslinjen = mtDNA

PappatestMitokondriellt DNA, som förkortas mtDNA, finns i mitokondrierna, våra cellers kraftstationer. De sitter inte i cellkärnan som övrigt DNA och ärvs ej från pappan, utan enbart från mamman. Detta DNA muterar ytterst sällan och gör det därför väldigt lämpligt för genealoger (släktforskare) som vill jämföra moderslinjer och härleda släktskap och ursprung. I Europa har man hittills hittat sju olika urmödrar, vilka kallas Evas sju döttrar i en bok med samma titel av Bryan Sykes. Syskon, oavsett kön, har samma mtDNA, men bröder för det ej vidare till sina barn. Pris: 2095 kronor.

Ett mtDNA-test består av test på två personer (kvinnor och söner).

Tillägg:

  • Alternativt DNA-prov, t ex tandborste, kindtand, hörapparat med öronvax eller näsduk: 895 kronor per prov.
  • Ytterligare person, t ex syskon (även män), dotter, mor, moster, mormor, kvinnlig kusin på moderslinjen eller dotterdotter osv: 975 kronor per person.
  • Ytterligare testpaket. Om du vill ha testkitet delat och skickat till olika adresser, även utomlands: 95 kronor per extra paket eller adress. Ett testpaket till en adress ingår naturligtvis i grundpriset för ett test.
  • Expressleverans. Analys av mtDNA tar längre tid, ca 2-3 veckor, men kan påskyndas med expressleverans till labbet. Leveransen snabbas upp med ca 4 dagar. 250 kronor i pristillägg.

Vårt laboratorium, DDC, är USAs mest betrodda laboratorium, som utför mer än 75 % av alla privata faderskapstester i USA. Våra DNA-tester är utförda med DDC´s Dual Process™, vilket innebär att alla prover körs dubbelt för 100 % säkerhet. DDC är naturligtvis AABB- och ISO 17025-certifierat för högsta standard och tillförlitlighet. Här kan du se en lista på alla certifieringarna.

Beställ nu för endast 2095 kronor!